Om foreningen - Sæby og Omegns Bevaringsforening

Gå til indhold

Om foreningen

Om foreningen

Sæby og Omegns Bevaringsforening
Foreningen blev oprettet i 1997 med det formål:

At udbrede kendskabet til arkitektoniske og kulturhistoriske værdier ved bygninger, bybilleder og landskaber, samt at fremme interessen for disse i Sæby og oplandet.

At drøfte lokalplaner, samt at forelægge foreningens synspunkter for offentligheden, og at bidrage til beslutningsprocessen.

At vi bidrager til, at vores fælles ”udendørs stue” bevares til glæde for os selv og for vore gæster.

At vi i det omfang det er muligt, afholder arrangementer til fremme for den lokale arkitektur og kulturlandskabet, samt arrangerer udflugter til andre byer og egne, for at få ny inspiration

Vores interesseområde for bevaringsarbejdet gælder ikke alene Sæbys bykerne, men hele den gamle Sæby kommune i sin fulde udstrækning. Vi interesserer os også for byens nyere kvarterer, landsbyerne og stationsbyerne med alle deres smukke og tidstypiske stilelementer.

At bo i et bevaringsværdigt hus forpligter, - også for samfundet.

Vær med til at bevare disse værdier, gennem medlemskab af vores forening. Jo større støtte vi får i dette arbejde jo bedre forståelse vil der blive for, at der skal passes på   
såvel vore bygninger, som kulturlandskabet.


Ansvarsfraskrivelse

Al rådgivning, der formidles via Bevaringsforeningen for Sæby og Omegn, ydes uden ansvar for foreningen. Der er alene tale om en formidling af kontakt til en person, der besidder en viden indenfor sit fagområde.

Tilbage til indhold