Nyheder - Sæby og Omegns Bevaringsforening

Gå til indhold

Nyheder

Indsamlingen til bevarelse af Skovlyst

Bevaringsforeningen har gennem økonomisk støtte og deltagelse været med til at rejse de 180.000 kr der skal til for at få udarbejdet et prospekt og få søgt fondsmiddler til en størrer resturering af en af byens største kultur perler, Skovlyst. Det er utroligt vigtigt at denne bygning bliver bevaret for eftertiden, både på grund af den markante arkitektur såvel som for den kulturelle værdi bygningen besider.

Efterlysning

Gamle billeder fra Sæby og omegn

Vi mangler billeder fra Sæby og omegn! Det drejer sig om at dokumentere det område vi bor og lever i. Derfor ønsker vi både gamle og nyere billeder.

Hvis der er oplysninger om hvorfra billederne stammer er vi meget interesseret i disse. Specielt er vi interesseret i:

1)   Dato eller årstal
2)   Sted (så præcist som muligt)
3)   Evt. historie tilknyttet billedet

Alle billeder gemmes digitalt og vil være tilgængelige for Bevaringsforeningen og Sæby Lokalhistoriske Arkiv.

Udvalgte billeder vil vises på hjemmesiden i et billedarkiv, tilgængeligt for alle interesserede. I første omgang vil vi begrænse arkivet til at vise billeder frem til år 2000, men har du nyere billeder, som du mener siger noget om den tid vi lever i, så send billedet alligevel. Det vil så indgå i vores billedarkiv.

Har du interessante billeder, som du gerne vil dele med os andre, så send dem til: arkiv@bevar-saeby.dk eller aflevér dem til et medlem af bestyrelsen. Har du en del billeder, så lav en aftale med et bestyrelsesmedlem, så aftaler vi den bedste måde at indsamle billederne.Tilbage til indhold