Hvordan - Sæby og Omegns Bevaringsforening

Gå til indhold

Hvordan

Bygningsbevaring

Løbende vedligehold og restaurering af dele af en bygning

Det bedste er som udgangspunkt at forsøge at bevare de originale dele, frem for at skifte til nyt. Det er ikke nødvendigvis lettere eller billigere, men originaliteten bevares. Er det nødvendigt at udskifte, skal det naturligvis være med respekt for det originale udseende og materialevalg.

Det er meget vigtigt at respektere den oprindelige arkitektur, udseende og materialevalg, når man vælger at udskifte bygningsdele. Det være sig f.eks. vinduers opdeling eller sprosser og tagdækningsmateriale. Det er meget nemt at bære sig uheldigt ad, selv om det ofte er i en god mening. F.eks. at erstatte et rødt tegltag med et glaseret tegltag, eller indsætte såkaldte bondehusvinduer, hvor der aldrig har været noget, der lignede. Begge dele kan isoleret set være flotte, men bør kun bruges, hvis det passer med husets karakter og omgivelser.

Pudsning og maling af murværk er også et område, hvor mange begår fejl. Mange tror, at man skal bruge så meget cement som muligt, og at man sagtens kan bruge en hvilken som helst murmaling, der kan købes billigt. Intet kunne være mere forkert, og vil med garanti også ende med at være væsentlig dyrere end hvis det havde været udført korrekt fra begyndelsen. Når et hus skal farvelægges, er den bedste løsning stadig at anvende kalk. Vil man absolut anvende moderne materialer, kan et alternativ være silikat maling, der også tillader muren at ånde.

Er de løsninger vi argumenterer for så ikke meget dyrere for ejeren? På kort sigt vil svaret sikkert være: Jo, det er dyrere ikke at springe over, hvor gærdet er lavest. MEN på længere sigt vil det ikke blive dyrere. Dels holder godt håndværk længere end dårligt håndværk, og vælger man de rigtige løsninger, vil værdien af ens ejendom være højere, hvis det en dag skal sælges.

Et eksempel er valget af vinduer. Mange tror, at termoruder er den eneste rigtige løsning, for at spare på varmeregningen. Det er faktisk helt forkert! Undersøgelser viser, at koblede vinduer eller andre dobbeltrude systemer isolerer bedre end termo. Og kan måske gøre, at man ikke behøver udskifte vinduer med kun et enkelt lag glas.
 Gennemgribende restaurering samt til- og ombygning


E
r det nødvendigt med en mere gennemgribende restaurering, eller er der tale om en decideret til- eller ombygning, er sagen lidt mere kompleks. Her kan man bedre argumentere for at anvende mere moderne teknikker og materialer, men det skal ALTID være med respekt for oprindelig arkitektur og materialevalg. Det er således altafgørende, at man i videst muligt omfang bevarer ejendommens oprindelige udtryk. I den forbindelse er det naturligt at tage udgangspunkt i gamle tegninger eller fotos. Tegninger kan muligvis skaffes ved kommunens tekniske forvaltning. Fotos derimod, kan muligvis skaffes i det lokale historiske arkiv.

Og endnu engang vil man opleve, at valget af de ”rigtige” løsninger i det lange løb vil være det billigste. Dels har man selv fornøjelsen af at nyde de rigtige løsninger og den gode håndværksmæssige kvalitet, dels vil man opleve ved salg, at ejendommen kan indbringe en højere salgspris.

Discount løsninger vil aldrig kunne betale sig!Nybygning


Når der bygges nyt i et bevaringsværdigt område, er det en udbredt misforståelse, at man skal kopiere gamle huse. Naturligvis skal nybyggeriet opføres med respekt for det miljø, der bygges i, men det bør helt klart være efter nutidens byggeskik.

Den nævnte respekt for det omkringliggende miljø har typisk noget med proportioner og materialevalg at gøre. Det har vi desværre grumme eksempler på i Sæby, at en bygherre har fået lov til at tilsidesætte respekten for miljøet fuldstændig. Især tænkes naturligvis på havnefronten, der på alle måder er opført uden hensyntagen til det omkringliggende miljø. Bebyggelsen er både for massiv, for høj og generelt malplaceret i forhold til Sæby’s smukke kirke. Kirken er et unikt vartegn for Sæby, uanset hvilken vinkel den beskues fra. Og det skal den blive ved med at være!

Vi kan dog også fremvise et eksempel på det modsatte, nemlig ”Havnebo”, der ligger et stenkast fra havnen, og på udmærket vis binder havnen sammen med den gamle bydel.

At man ved nybyggeri inspireres af klassisk arkitektur er udmærket, men det bør være videreudviklet til et nutidigt formsprog. En gængs misforståelse er, at opfører man bare et ”Skagen-hus” i Sæby, så er alt i sin bedste orden. Til det kan man sige, at det er helt OK at opføre et ”Skagen-hus” i et nyt parcelhus kvarter, hvis det er sådan et hus, man gerne vil have. Man skal ikke gøre det fordi, man tror det er sådan, man skal bygge i Sæby. Ser man på de mange nybygninger i Sæby’s sydlige og nordlige kvarterer, er det da også en noget rodet forestilling, rent arkitektonisk. Men set udefra, ser de fleste huse ud til at være udført i fornuftig håndværksmæssig kvalitet.

Hvad er så forklaringen på den noget rodede arkitektur?

Det skal sikkert findes i, at ejerne i langt højere grad i dag er bestemmende for udseendet. Tidligere var det typisk nogle få murermestre eller typehusfirmaer, der bestemte udseendet. I dag er langt mere op til køberne og deres varierende smag.

Det er ikke nogen let sag at bygge nyt i et område med et bevaringsværdigt miljø. Kommunen må gå forrest og sikre, at det sker med respekt for det eksisterende. Altså størrelse, generelt udtryk og materialevalg skal være indenfor rammer givet i en lokalplan. Denne lokalplan skal fastlægge rammerne for bevaring af det eksisterende byggeri/miljø, samt rammerne for evt. nybyggeri. Med andre ord, nybyggeri i følsomme områder skal være tilpasset området og de eksisterende bygninger.

Det er på tide, at vores lokale politikere tager deres ansvar alvorligt, og får revideret de lokalplaner, der omfatter områder med bevaringsværdigt kulturmiljø.


Tilbage til indhold