Bestyrelsen - Sæby og Omegns Bevaringsforening

Gå til indhold

Bestyrelsen

Om foreningen

Formand
Lars Henrik Hyttel                                  

Algade 4F, 9300 Sæby

lhhyttel@yahoo.dk

Næstformand
Per M. Østergaard

Jernbanealle 3, 9300 Sæby

per@oestergaards.com


Jens Thidemann
Elisabeth Billes Vej 26,

9300 Sæby

jti@kystmuseet.dk

Sekretær /
Kasserer

Helmuth Kroer
Søndermarksvej 28,

9300 Sæby
helmuth@pc.dk


Lene Bach
Chr. Pedersensvej 39,

9300 Sæby
lenebch4@gmail.com


Suppleant
Arnold Andersen

Tilbage til indhold